Graderingar på West Coast Kickboxing

En gång per termin har vi gradering på West Coast Kickboxing.
Man får då vad vi kallar för ett "Bälte" men som inte är ett riktigt bälte utan en färgmarkering som man har på sin klubbtröja när man tränar.
Detta är ett kompetenstest där man testas såväl tekniskt som fysiskt och psykigt.

Detta är varje termins slutmål och utifrån detta bygger vi upp skolplanen och ser till att eleverna är i som bäst form vid detta tillfälle.

 

Graderingen blir sedan ett verktyg för oss Huvudtränare när vi delar in utövarna i grupper, när vi planerar träningen och när vi åker iväg och tränar med andra klubbar.

 

I de första bältena är det hög prioritet på grundtekniker, förflyttning och fysik.
Ju högre upp man kommer i bältesgraderna ju mer sparring och teori blir det.

 

Graderingen skall fästas på vänster bröst på klubbtröjan och skall bäras under träningspassen. Detta är ett krav ifrån klubben från och med januari 2012.

 

Anmälan gradering HT 2021
December
350 SEK (betalas kontant på plats)

 

Klubbens svart bälte -
Svenska Kickboxningsförbundets Mästargrad

3 Dan

Magnus Segerberg
Björn Rudman

 

1 Dan

Douglas Franzén
Jesper Rosenberg
Joakim Nilsson

Brunt Bälte

Jennifer Österlin
Sebastian Ung
Dennis Sjöblom
Lars Andersen
Mikael Rojas
Niclas Bergstrand

Shenyar Karim

Alexander Hallgren

Angelica Eshagi
Jonaz Hogedal