För fortsättningsgruppen

I den är gruppen skall du vara graderad till minst Gult Bälte hos oss på West Coast i närtid. Du kommer under din tid i den här gruppen sedan att ta Orange Bälte och därefter Grönt Bälte innan du går vidare till avancerad grupp. 
 

I den här gruppen är intensiteten högre och vi förberered dig för mer avancerad träning såväl tekniskt som fysiskt.
Du förväntas lyssna uppmärksamt, vara disciplinerad under passet samt fått en mycket god förståelse för viktig den fysiska träningen är.
Det är också i denna gruppen som vi - om man vill - börjar förbereda utövaren för tävling. Om man vill återigen.

I denna gruppen byggs många utav övningarna upp i ett sparringmoment vilket betyder att vi ofta simulerar situationer som kan eller bör uppstå i sparring och match.

För följande graderingar