Schema HT 2019

Måndag
18.00 - 19.15 - Ungdomsgrupp avancerade.
19.15 - 20.30 - Fortsättning 1 och 2 samt avancerad.

Tisdag
18.00 - 19.15 - Fortsättning 1 och 2 samt avancerad.
19.15 - 20.30 - Nybörjare.

Onsdag
17.00 - 18.00 - Ungdomsgrupp nybörjare/fortsättning.

Torsdag
18.00 - 19.15 - Fortsättning 1 och 2 samt Avancerad.
19.15 - 20.30 - Nybörjare.

Fredag

Lördag

10.00 - 11.00 - Barngrupp nybörjare.
11.00 - 12.00 - Barngrupp fortsättning/avancerade.
12.00 - 13.00 - Ungdomsgrupp alla nivåer.

Söndag

09:30 - 11:00 - Sparringträning