Anmälan för gradering kursdeltagare - deltagare i ungdomsgruppen (12-15år)

På West Coast Kickboxing graderar alla elever i slutet på varje termin som ett slutprov på det man lärt sig under terminens gång. Graderingssystemet kan se olika ut på olika klubbar fram tills "Mästargraden" eller "svart bälte" som det ofta benämns. Denna gradering utförs nationellt av Svenska Kickboxningsförbundet. 

På West Coast Kickboxing ser graderingssystemet ut på följande vis: 

Termin 1: Gult bälte (Nybörjargrad)
Termin 2: Orange bälte (Nybörjargrad)
Termin 3: Grönt bälte (Nybörjargrad)
Termin 4: Blått bälte (Avancerad grad, därför kan antal terminer variera mellan 4 och 5 men aldrig under 4)
Termin 5: Brunt bälte (Avancerad grad, därför kan antal terminer variera mellan 5 och 6 men aldrig under 5)
Termin 6: Svart bälte/Mästargrad  (Avancerad grad för vuxna, därför kan antalet terminer variera mellan 6 och 8 men aldrig under 6). 

Mästargraden/Svart bälte tas nationellt på Svenska Kickboxningsförbundet. Klubben har fostrar flera mästargraderade och där de högst graderade på klubben är Björn Rudman (fd.Rhodin), ordförande och Magnus Segerberg, sekreterare som bägge innehär Mästargraden 3e dan. 

Anmälan görs i formuläret nedan. 
Kostnad för graderingen är som vanlig 300 SEK och då ingår diplom och graderingsmärke om man klarar testet. Skulle omgradering behöva göras ingår detta i priset. Betalas kontant eller med swish på plats i samband med graderingen.

Tid: